Wiadomo, że banki dość rygorystycznie podchodzą do kwestii źródła dochodu osoby ubiegającej się o kredyt. Kluczowe znaczenie ma zatem zaświadczenie o otrzymywanych dochodach na określoną kwotę. Kiedy nie spełni się tego kryterium ustalonego przez bank, to może być trudno o pozytywną weryfikację złożonego wniosku. Jednak, jak to wygląda w przypadku firm pozabankowych? Jakie źródła dochodów są respektowane? O tym poniżej.

Źródła dochodów uznawane przez banki

Wnioskowanie o kredyt bankowy wiąże się z wymogiem spełnienia kilku kryteriów, które w jak najlepszy sposób zabezpieczają interesy kredytodawcy. Jednym z nich jest kwestia formy otrzymywanych dochodów. Każda instytucja bankowa wyjątkowo wnikliwie weryfikuje zarówno stabilność, jak i wysokość dochodów. Co więcej, konieczne jest potwierdzenie ich legalności w formie udokumentowanej. W przypadku umowy o pracę nie można znajdować się w okresie wypowiedzenia. Znaczenie ma również stałość otrzymywanych dochodów. Reszta czynników wynika z historii kredytowej kredytobiorcy oraz jego zdolności kredytowej.

Źródła dochodów uznawane przez firmy pozabankowe

W przypadku sektora pozabankowego wymagania stawiane potencjalnym pożyczkobiorcom okazują się zdecydowanie mniej restrykcyjne, a wachlarz akceptowanych źródeł dochodów naprawdę szeroki. Dlatego nie trzeba mieć umowy o pracę, aby przejść pozytywną weryfikację podczas ubiegania się o zobowiązanie finansowe. Oczywiście posiadanie jakiejkolwiek formy umowy jest szczególnie pożądane. Nie ma natomiast większego znaczenia, czy chodzi o tradycyjną umowę o pracę, czy też umowę zlecenie lub umowę o dzieło. Każdy z tych dokumentów jest w równym stopniu uznawany. Więcej na temat pożyczki na umowę zlecenia można znaleźć w artykule Umowa zlecenie a pożyczka pozabankowa.

Jednak na tym nie kończą się dostępne opcje dla potencjalnych pożyczkobiorców. Zdecydowana większość firm pożyczkowych uznaje ponadto takie źródła dochodów jak:

  • emerytura lub renta, w tym także renta rodzinna,
  • wszelkiego typu świadczenia socjalne i wychowawcze, w tym alimenty, zasiłki dla bezrobotnych i 500+,
  • stypendia,
  • dochody otrzymywane z tytułu prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
  • kontrakty wojskowe i marynarskie,
  • dochody uzyskiwane z wynajmu nieruchomości.

Niektórzy pożyczkodawcy respektują także dochody otrzymywane z zagranicy, ale tę kwestię należy sprawdzić, ponieważ wszystko zależy od ustaleń konkretnej firmy pozabankowej.

O czym jeszcze warto pamiętać?

W przypadku sektora pozabankowego nie ma de facto jednego, określonego wymogu. Niektórzy pożyczkodawcy żądają przedstawienia zaświadczenia o dochodach. Innym wystarcza sam wyciąg z konta za dany okres albo oświadczenie potencjalnego klienta o wysokości uzyskiwanych dochodów. Pozwala to na maksymalne uproszczenie wszelkich procedur. Co więcej, dostępne są nawet pożyczki na dowód, a więc w ogóle bez konieczności udokumentowania źródła dochodu. Ta ostatnia opcja jest praktykowana zwłaszcza w sektorze social lending.

Druga kwestia, o której należy pamiętać w kontekście wymaganych źródeł dochodu dotyczy wysokości pożyczki. W przypadku naprawdę niewielkich kwot rzędu kilkuset złotych może się okazać, że nie trzeba dostarczać żadnego zaświadczenia, ale już przy wyższych pożyczkach jest ono niezbędne – chyba że klient wcześniej zaciągał pożyczki na mniejsze kwoty i spłacał je zgodnie z ustalonym harmonogramem. Takie działanie wzmacnia wyraźnie wiarygodność pożyczkobiorcy. W związku z tym zaciąganie kolejnych zobowiązań nie oznacza konieczności składania zaświadczeń o dochodach. Stali klienci są zatem premiowani.

Trzecia kwestia – niektórzy pożyczkodawcy preferują zaświadczenia o stałych dochodach, a to oznacza, że liczba uznanych źródeł dochodowych jest skurczona do umowy o pracę, umowy zlecenia o charakterze stałym, emerytury, renty i własnej działalności gospodarczej. W takiej sytuacji przeprowadzana też bywa weryfikacja podanych danych u pracodawcy.

W związku z tym lepiej wcześniej dokładnie sprawdzić wymagania danego pożyczkodawcy, u którego pragnie się złożyć wniosek o pożyczkę. Pozwoli to niewątpliwie uniknąć kłopotliwych sytuacji.