Krajowy Rejestr Długów jest jednym z działających w Polsce biur informacji gospodarczej, w którym znajdują się dane o dłużnikach – zarówno klientów indywidualnych, jak i firmowych. Bazę KRD mogą weryfikować instytucje finansowe pod kątem wypłacalności swoich potencjalnych pożyczkobiorców. Dlatego warto sprawdzić, czy wpis do KRD całkowicie przekreśla szansę na otrzymanie kredytu lub pożyczki.

Krajowy Rejestr Długów – czym jest i jak działa?

Zdecydowana większość osób ubiegających się o przyznanie zobowiązania finansowego obawia się zbyt niskiej oceny punktowej w bazie Biura Informacji Kredytowej. Jednak BIK gromadzi dane wyłącznie kredytobiorców, a trzeba jeszcze pamiętać, że istnieją również biura informacji gospodarczej. To właśnie w nich można znaleźć dane na temat nierzetelnych dłużników, którzy zalegają z płatnościami różnego typu.

Jednym z takich biur jest KRD, działające od 4 sierpnia 2003 roku. Co warte podkreślenia, wśród zgromadzonych w KRD informacji są nie tylko te dotyczące stricte branży finansowej, ale także dane z sektora administracyjnego, usługowego czy handlowego. W związku z tym na listę KRD trafiają osoby fizyczne, firmy bądź instytucje, które zalegają z opłatami wobec:

  • Dostawców energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu lub oleju opałowego
  • Dostawców wody
  • Usługodawców odpowiedzialnych za wywóz nieczystości
  • Usługodawców odpowiedzialnych za przeprowadzanie usług pocztowych i telekomunikacyjnych
  • Usługodawców odpowiedzialnych za przewóz osób i bagaży w komunikacji masowej

Do bazy KRD trafiają również osoby, które unikają płacenia alimentów. Oczywiście nie dzieje się to automatycznie, ponieważ to wierzyciel zgłasza do rejestru niewypłacalność swojego klienta. Istnieją także pewne warunki, aby tego typu wpis mógł zostać dokonany. W przypadku osoby fizycznej chodzi przede wszystkim o:

  • Wysokość zaległego zobowiązania, które musi przekroczyć 200 zł
  • Czas powstałej zaległości, które musi wynosić co najmniej 30 dni od daty wezwania do zapłaty

Nieco inaczej to wygląda dla przedsiębiorstw oraz instytucji, ponieważ wysokość zadłużenia musi przekraczać 500 zł.

Wpis do KRD a możliwość otrzymania kredytu lub pożyczki

Osoby (firmy, instytucje) z negatywnymi wpisami w KRD mogą mieć mniejsze lub większe problemy podczas ubiegania się o jakieś zobowiązanie ze względu na słabą wypłacalność, w ocenie instytucji finansowej. Mówiąc wprost – ryzyko jest znacznie wyższe, ponieważ widać ewidentne kłopoty z wywiązywaniem się z podpisanych umów. Sytuacja nie dotyczy przecież zaległości, która ma kilka dni. Dlatego szansa na pozytywną weryfikację wniosku np. o kredyt hipoteczny czy inny rodzaj kredytu długoterminowego bywa dość znikoma, jeżeli ów wniosek składa się w instytucji bankowej. Zapisy prawa bankowego nie dają za wielkiego pola manewru.

Jak to wygląda w sektorze pozabankowym? Nie ma jednej reguły. Niektóre firmy pożyczkowe sprawdzają bazę KRD, a wtedy może być ciężko z otrzymaniem zobowiązania. Z kolei inni pożyczkodawcy deklarują brak weryfikacji danych z KRD albo mają w swojej ofercie pożyczki dla zadłużonych. Łatwo to sprawdzić w porównywarce / rankingu pożyczek – tam są wszelkie niezbędne informacje na ten temat, co ułatwia podejmowanie decyzji. Logiczne jest, że nie ma sensu składanie wniosku o pożyczkę przez dłużnika, jeżeli dany pożyczkodawca informuje o sprawdzaniu rejestru KRD.

Warto wspomnieć o jeszcze jednej opcji dla dłużników. Pożyczka prywatna w wielu przypadkach okazuje się ostatnią deską ratunku w razie negatywnych wpisów w KRD. Oczywiście trzeba zdobyć zaufanie inwestora, co przy obecności w bazie dłużników bywa utrudnione. Jednak prywatni inwestorzy są skłonni udzielić zobowiązania z dodatkowym zabezpieczeniem. Może to być zastaw – z reguły jest to nieruchomość, będąca własnością potencjalnego pożyczkobiorcy. Druga dostępna opcja to weksel.

W jaki sposób doprowadzić do usunięcia wpisu z KRD?

Warto podkreślić, że najlepiej postarać się o usunięcie wpisu jeszcze przed wnioskowaniem o kredyt lub pożyczkę. Pozwala to przede wszystkim w miarę uregulować swoją sytuację finansową, co działa tylko na plus i nie prowadzi do zapętlenia się w długach. Wzięcie kolejnego zobowiązania bez spłaty wcześniejszego zadłużenia bywa zgubne.

Dlatego pierwszym krokiem jest nawiązanie kontaktu z wierzycielem w celu omówienia spłaty długu. Jeżeli jego kwota okazuje się dość wysoka, to można przecież wypracować rozsądny harmonogram na częściową regulację w ratach. To już wystarczy, aby wierzyciel zaktualizował informacje w rejestrze KRD. Powinien to uczynić nie później niż w ciągu 14 dni od całkowitej lub częściowej spłaty zobowiązania poprzez złożenie odpowiedniego wniosku do Krajowego Rejestru Długów. Usunięcie wpisu następuje również, kiedy dochodzi do wygaśnięcia zobowiązania np. z powodu jego umorzenia przez wierzyciela, stwierdzenia zmian w zakresie informacji przekazywanych do KRD albo z powodu stwierdzenia nieprawdziwości przekazanych danych.

Po wyczyszczeniu rejestru można spokojnie składać wniosek nie tylko o pożyczkę, ale także o kredyt.