Jeszcze do niedawna tylko kredyty bankowe związane były z możliwością, a często wręcz obowiązkiem, ubezpieczenia. Obecnie również można zetknąć się z ubezpieczeniem pożyczki. Sprawdźmy zatem, czy warto rozważyć taką opcję, a kiedy jest ona obligatoryjna.

Pożyczka z ubezpieczeniem – czy warto?

Zaciągnięcie zobowiązania finansowego w określonej wysokości stanowi zawsze jakieś ryzyko dla obu stron umowy. Pożyczkodawca nie ma pewności, że pożyczkobiorca będzie wywiązywał się terminowo ze spłaty. Z kolei osoba zaciągająca pożyczkę nigdy nie wie, czy nie zajdą jakieś nieprzewidziane okoliczności, które spowodują kłopoty z trzymaniem się harmonogramu spłat. Ubezpieczenie pożyczki może więc okazać się przynajmniej częściową formą ochrony zarówno dla firmy pożyczkowej, jak i osoby decydującej się na wnioskowanie o określoną kwotę pieniędzy.

Warto jednak mieć świadomość, że to wiąże się z dodatkowymi kosztami i nie zawsze takie rozwiązanie będzie rozsądne. W przypadku pożyczek krótkoterminowych, czyli tak zwanych chwilówek, ubezpieczenie nie wydaje się dobrym pomysłem. Owszem, nawet w ciągu miesiąca może coś się przytrafić jakiś wypadek, który mocno utrudni spłatę, jednak skala ryzyka jest na pewno zbyt mała w stosunku do podniesionych przez ubezpieczenie kosztów pożyczki. Innymi słowy, jeżeli ktoś pożycza 700 zł na 30 dni, to naprawdę trudno się dziwić, że nie myśli o wzięciu ubezpieczenia, które zwiększyłoby koszty o kilkanaście czy kilkadziesiąt procent. Co więcej, wiele firm pożyczkowych udziela przecież całkowicie darmowych pierwszych pożyczek, więc tym bardziej wizja ubezpieczenia wydaje się odległa.

Ubezpieczenie a pożyczka długoterminowa

Trochę inaczej wygląda kwestia pożyczek długoterminowych. Wnioskowane kwoty mogą osiągać nawet kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy złotych i w takiej sytuacji warto rozważyć ubezpieczenie, aby ochronić nie tylko siebie, ale także swoich bliskich. W razie wypadku czy śmierci osoby pożyczającej całe zobowiązanie finansowe wobec firmy pożyczkowej zostaje uregulowane przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Mało tego, większość firm pozabankowych nawet wymaga ubezpieczenia pożyczek na wysokie kwoty i tym samym pożyczkobiorca nie ma de facto możliwości wyboru.
Pozostaje też dylemat związany z utratą pracy, a to już generuje więcej kłopotów. Tego typu polisą zainteresowanych jest naprawdę wielu potencjalnych klientów firm pożyczkowych i teoretycznie jest ono dostępne, ale z pewnym zastrzeżeniem. Mianowicie, warunkiem uzyskania takiego ubezpieczenia zazwyczaj jest wcześniejsze nabycie polisy na życie. Trzeba też mieć świadomość znacznie wyższych kosztów ubezpieczenia od utraty pracy.

Koszty ubezpieczenia

Wysokość kosztów ubezpieczenia pożyczki zależy od konkretnej firmy, jednak zazwyczaj wynosi około 15-30 procent. Jeżeli ubezpieczenie jest obligatoryjne, to pożyczkobiorca może z niego zrezygnować wyłącznie w jednym przypadku – kiedy przedstawi dowód na posiadanie tego typu polisy ubezpieczeniowej w którymś z towarzystw ubezpieczeniowych.

Możliwość odstąpienia od ubezpieczenia

Teoretycznie prawo przewiduje opcję odstąpienia od ubezpieczenia i taki zapis nawet widnieje w umowie ubezpieczeniowej. W takiej sytuacji towarzystwo ubezpieczeniowe musiałoby wypłacić klientowi należną część składki adekwatnie do niewykorzystanego okresu. Tyle teoria, ale praktyka wygląda nieco inaczej. Trzeba sobie uświadomić, że właśnie w ubezpieczeniu jest zazwyczaj ukryta marża firmy pożyczkowej, więc niezbyt chętnie z niej zrezygnują. Oznacza to, że klient może wnioskować o odstąpienie od umowy ubezpieczenia, ale wiąże się to z pewnymi obwarowaniami. Warto zatem dokładnie przeczytać umowę jeszcze przed jej podpisaniem, aby wiedzieć, jakie konsekwencje grożą przy rezygnacji z polisy. Czasami oznacza to konieczność natychmiastowej spłaty całej kwoty pożyczonej, więc de facto rezygnacji z umowy pożyczkowej. Niekiedy istnieje możliwość kontynuacji, ale na zdecydowanie mniej preferencyjnych warunkach, ponieważ mocno wzrasta oprocentowanie pożyczek.

Jedno jest pewne – przy niewysokich kwotach opłacalność ubezpieczenia jest wątpliwa. Z kolei przy pożyczkach na wyższe kwoty ubezpieczenie często jest obowiązkowe. Jeżeli jest opcja wyboru, to należy pamiętać, że koszt całościowy pożyczki będzie wyższy, ale przy zobowiązaniach długoterminowych na pewno ma swoje uzasadnienie.