BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej to baza, której istnienie przeraża wielu kredytobiorców. Jednak wbrew obiegowej opinii samo znalezienie się w tym rejestrze nie stanowi problemu, ponieważ znaczenie ma jakość znajdujących się w nim wpisów. Warto się zatem przyjrzeć zasadom działania BIK oraz wpływowi danych na zdolność kredytową i w konsekwencji możliwości otrzymania kredytu lub pożyczki.

Kiedy trafia się do rejestru BIK?

Na początku należy zauważyć, że Biuro Informacji Kredytowej uważa się za jedną najważniejszych baz danych na temat potencjalnych kredytobiorców i pożyczkobiorców. W świetle prawa bankowego w zasadzie należy ją uznać za kluczową. Nie ma opcji, aby przy złożeniu wniosku o kredyt bankowy baza BIK nie została sprawdzona. Taki obowiązek nakłada na wszystkie instytucje bankowe właśnie prawo bankowe.

A co z sektorem pozabankowym, który nie jest zobligowany do przestrzegania zapisów prawa bankowego? Różnie to bywa, ponieważ część pożyczkodawców przegląda zawartość BIK, ale nie wszyscy. Dlatego przy negatywnych wpisach należy szukać takich opcji, które nie uwzględniają weryfikacji danych BIK.

I teraz ważna kwestia, o której już wspomniano wcześniej – problemem nie jest znalezienie się w bazie BIK. Co więcej, prawdopodobnie większość dorosłych obywateli ma jakieś wpisy w tej bazie. Wystarczy, że kiedykolwiek zaciągnęło się jakieś zobowiązanie. To mogła być pożyczka, to mógł być kredyt bankowy, ale też wzięcie artykułu RTV lub AGD na raty czy uruchomienie linii kredytowej w banku, limitu na koncie lub karty kredytowej. Jak widać do bazy BIK spływają wszelkie informacje na temat zobowiązań dowolnego rodzaju.

Pozytywna lub negatywna historia w BIK

Dane w BIK mogą mieć natomiast charakter pozytywny albo negatywny. Przykładowo ktoś wziął pożyczkę, więc informacja o tym od razu trafia do bazy. I teraz od pożyczkobiorcy zależy, czy wpisy będą budować pozytywną historię. Tak się stanie, gdy nie pojawią się opóźnienia w spłacie. Innymi słowy – kiedy zobowiązanie jest regulowane zgodnie z harmonogramem, to historia kredytowa jest pozytywna, a w razie jakichś zaległości lub całkowitego zaniechania spłaty scoring zaczyna spadać, co ma przełożenie na niską zdolność kredytową. Warto zatem przeczytać, jak zbudować pozytywną historię w BIK, aby w razie składania wniosku o kredyt lub pożyczkę nie martwić się znajdującymi się w tej bazie wpisami.  

Podsumowując – jeżeli swoje zobowiązania spłacasz zgodnie z obowiązującym harmonogramem, to:

  • w bazie BIK znajdą się pozytywne informacje, które zaświadczą o rzetelności pożyczkobiorcy,
  • zacznie się budować pozytywna historia kredytowa,
  • wzrasta Twoja zdolność kredytowa,

z kolei, gdy masz zaległości w spłacie, to:

  • w bazie BIK zostaje znajduje się ta informacja w formie negatywnego wpisu,
  • spada Twoja wiarygodność jako kredyto- lub pożyczkobiorcy,
  • możesz mieć problem z zaciągnięciem kolejnego zobowiązania.
  • Czy jest możliwe wykreślenie negatywnych wpisów z BIK?

Przede wszystkim należy mieć świadomość, że negatywne wpisy zawsze są przetrzymywane w bazie przez 5 lat. Okres ten może ulec wydłużeniu o następne 5 lat, kiedy opóźnienie w spłacie wynosi więcej niż 60 dni oraz minęło co najmniej kolejnych 30 od momentu otrzymania informacji od banku (lub innej instytucji finansowej) o zamiarze przetwarzania danych.

Warto zwrócić uwagę na to, że te dane są przetwarzane bez zgody klienta. Oznacza to jedno – co najmniej przez 5 lat mogą być problemy z otrzymaniem kredytu bankowego, a nawet pożyczki. W takiej sytuacji wyjściem bywa pożyczka prywatna, ponieważ nie wiąże się ze sprawdzaniem wpisów w bazie BIK.

Na koniec jeszcze należy wspomnieć o usuwaniu danych z BIK. Taka opcja jest dostępna, gdy:

  • do systemu zostały wprowadzone nieprawdziwe lub nieaktualne informacje,
  • upłynął okres 5 lat od wpisu, a negatywne dane nie zostały wykreślone z bazy,
  • odwołasz zgodę na przetwarzanie danych po wygaśnięciu zobowiązania kredytowego (z tym że wcześniej należało spłacić zobowiązanie w wyznaczonym terminie).

Usunięcie danych może nastąpić na na pisemny wniosek.