Niska zdolność kredytowa niekoniecznie musi przekreślać możliwość otrzymania kredytu. Jednym z najlepszych rozwiązań w takiej sytuacji będzie kredyt z poręczycielem. Instytucje finansowe mają w takiej sytuacji, jak dochodzić ewentualnych roszczeń finansowych. Sprawdźmy, na jakich zasadach udzielany zostaje kredyt z poręczycielem i kto może zostać żyrantem.

Kredyt z poręczycielem – kiedy potrzebny jest żyrant?

Taka forma kredytowa cieszyła się wyjątkowo dużym powodzeniem jeszcze kilka lat temu, ale i obecnie są osoby decydujące się na taki krok. Na pewno jest to korzystna opcja dla kredytobiorcy, ponieważ pozwala na uzyskanie kredytu czy pożyczki mimo bardzo niskiej zdolności kredytowej bądź niemożności wykazania stałego źródła dochodów. Co więcej, kredyt z poręczycielem mogą również zaciągnąć osoby zadłużone.

Poręczyciel, czyli żyrant lub gwarant, zobowiązuje się do spłaty zobowiązania finansowego w przypadku, kiedy kredytobiorca tego zaniecha. Jak widać, jest to doskonała opcja zarówno dla osoby ubiegającej się o kredyt, jak i samej instytucji finansowej. Kredytobiorca ma jakiekolwiek szanse na otrzymanie wnioskowanej kwoty pieniędzy, natomiast bank lub instytucja finansowa pozabankowa uzyskuje gwarancję w miarę łatwego dochodzenia swoich należności nawet wtedy, kiedy klient przestanie spłacać kredyt. Poręczenie stanowi tym samym dobrą formę zabezpieczenia, aby jak najbardziej zminimalizować ryzyko związane z udzielaniem kredytu.

Trochę inaczej wygląda to od strony poręczyciela., który przecież bierze na siebie naprawdę dużą odpowiedzialność i ponosi spore ryzyko. Nigdy nie ma pewności, że kredytobiorca będzie postępować zgodnie z umową i trzymać się ustalonego harmonogramu spłat. Dlatego też coraz mniej osób jest chętnych, aby zostać żyrantem nawet najbliższych członków rodziny czy przyjaciół.

Kto może zostać poręczycielem – wymogi formalne

Teoretycznie gwarantem może zostać każdy, kto ukończył 18 lat i ma zdolność kredytową na odpowiednim poziomie. Nie musi być w żadnym stopniu spokrewniony z kredytobiorcą.
Trzeba jednak mieć świadomość, że instytucje finansowe niezbyt przychylnym okiem spojrzą na osobę po siedemdziesiątym roku życia, zwłaszcza gdy chodziłoby o zobowiązanie finansowe z długim okresem spłaty. Owszem, emeryt gwarantuje stabilność finansową, jednak sporym problemem okazuje się zaawansowany wiek. Dlatego należy zwrócić uwagę, czy umowa kredytowa nie zawiera sztywno ustalonej górnej granicy wieku dla potencjalnych żyrantów. Czasami kredyt z poręczycielem zawiera tego typu obwarowania.
Znaczenie ma również sytuacja rodzinna gwaranta. Trzeba sobie uświadomić, że poręczyciel pozostający w związku małżeńskim bez ustanowionej rozdzielności majątkowej musi otrzymać pozwolenie od swojego współmałżonka na podżyrowanie kredytu innej osobie. Niektóre instytucje finansowe mogą mieć też opory przed uznaniem poręczenia kogoś, kto ma na utrzymaniu kilkuosobową rodzinę.

Jakie prawa i obowiązki ma poręczyciel?

Każdy poręczyciel, dla własnego dobra, powinien na bieżąco monitorować stan spłaty kredytu i ma do tego pełne prawo. Przede wszystkim może zażądać od kredytobiorcy rzetelnych informacji w tej kwestii, co obejmuje również prawo wglądu do harmonogramu spłat. Jednocześnie należy podkreślić, że obowiązkiem instytucji finansowej będzie niezwłoczne powiadomienie żyranta o zaistniałych opóźnieniach w spłacie zobowiązania, którego jest on poręczycielem.

Kredyt z poręczycielem oznacza także określone obowiązki gwaranta, a podstawowym obowiązkiem jest oczywiście konieczność uregulowania rat kredytowych i spłata kredytu, jeżeli nie uczyni tego kredytobiorca. Każdy poręczyciel musi mieć tego świadomość przed podjęciem ostatecznej decyzji. Podpisanie umowy sprawia, że poręczycielowi bardzo trudno będzie wycofać się z podżyrowania kredytu. Na pewno nie można na to liczyć w przypadku nieterminowego regulowania zobowiązania finansowego przez kredytobiorcę bądź całkowitego zaniechania spłat.

W zasadzie jedyną możliwością wycofania się z poręczenia kredytu będzie przedstawienie przez kredytobiorcę innej formy zabezpieczenia. Warunki są jednak dwa. Po pierwsze, przedstawiona opcja zostanie uznana przez instytucję finansową za odpowiednią. Po drugie, kredytobiorca cały czas spłaca zobowiązanie zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem.

Osoba, która decyduje się na bycie żyrantem, powinna wziąć też pod uwagę swoje własne potrzeby. Trzeba pamiętać, że udzielenie poręczenia znacząco obniża zdolność kredytową gwaranta. Mimo że nie ma formalnych przeciwwskazań, aby poręczyciel wziął zobowiązanie finansowe, to może spotkać się z odmową. Tak się stanie, kiedy bank lub inna instytucja finansowa uzna, że procentowa część wysokości raty poręczonego kredytu stanowi na tyle duże stałe zobowiązanie miesięczne, że gwarant mógłby mieć problem z terminową spłatą rat swojego kredytu.

Kredyt z poręczycielem czy inne rozwiązanie?

Jak już wcześniej wspomniano, ta forma brania kredytu cieszyła się jeszcze kilkanaście lat temu bardzo dużą popularnością, ale obecnie nie jest tak często praktykowana, jak w latach 90. W przypadku kredytu hipotecznego coraz chętniej stosuje się inne rozwiązanie, czyli przystąpienie do kredytu jako współkredytobiorca. Nie jest to jednoznaczne z nabyciem nieruchomości przez współkredytobiorcę. Inną formą są pożyczki ratalne przez internet albo kredyty z zastawem. Oferta produktów finansowych jest obecnie na tyle szeroka, że każdy z pewnością znajdzie coś idealnie dopasowanego do swoich potrzeb.