Kredyt pod hipotekę ma charakter nieodnawialny i może zostać zaciągnięty zarówno przez osoby prywatne, jak i firmy. Warunkiem jest posiadanie nieruchomości, która stanowi zabezpieczenie. Może to być mieszkanie, dom, budynek firmowy, ewentualnie działka czy tereny rolne. Co ważne, ofertę tego typu mają nie tylko banki, ale również firmy pozabankowe. W tym drugim przypadku będzie to pożyczka pod hipotekę.

Na czym polega kredyt pod hipotekę?

Właściciel jakiejkolwiek nieruchomości może ubiegać się o pożyczkę określonej kwoty, w wysokości nawet do 80% wartości danej nieruchomości (czasami jest mniej, więc warto sprawdzić). W wielu przypadkach to jedyne dostępne rozwiązanie, kiedy z powodu niskiej zdolności kredytowej albo zadłużenia nie tylko banki, ale i firmy pożyczkowe negatywnie weryfikują wnioski o kredyt bądź pożyczkę. Ustanowienie hipoteki w księdze wieczystej owej nieruchomości jest zatem zabezpieczeniem pożyczki dla instytucji finansowej. Z punktu widzenia kredytobiorcy bardzo ważny będzie fakt, że pozostaje się właścicielem tejże nieruchomości i można nadal swobodnie z niej korzystać Trzeba się jednak liczyć z możliwością utraty mieszkania czy powierzchni biurowej w razie zaniechania spłaty zaciągniętego zobowiązania.

Jedna uwaga – nieruchomość nie może być obciążona żadnymi zobowiązaniami, więc osoby spłacające kredyt hipoteczny za dom czy mieszkanie nie mogą z tej opcji skorzystać. Ponadto, jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność, to konieczna jest zgoda drugiego właściciela.

Niezbędne formalności

Trochę inaczej wygląda to w banku niż w instytucji pozabankowej. Oczywiście w obu przypadkach podstawą okazuje się akt notarialny, który potwierdza zakup danej nieruchomości i określa jej właściciela (lub właścicieli) oraz odpis z księgi wieczystej. Ponadto należy dostarczyć wypis z rejestru gruntów, zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami np. z czynszem we wspólnocie mieszkaniowej czy spółdzielni. Wymagane są także zdjęcia nieruchomości, a banki często jeszcze proszą o wycenę nieruchomości, która została sporządzona przez rzeczoznawcę majątkowego.

Pożyczka udzielana przez instytucję pozabankową jest na pewno łatwiej dostępna, ponieważ poza dokumentami potwierdzającymi własność nieruchomości, w zasadzie już nic więcej nie trzeba dostarczać. Z kolei dla banków to nie wystarczy – potrzeba jeszcze zaświadczeń o dochodach i zatrudnieniu czy wyciąg z konta. Co więcej, zostaje też sprawdzona historia kredytowa w BIK-u, a to oznacza, że osoby z niskim scoringiem muszą przygotować się na odmowę przyznania tego typu kredytu. To są wymogi narzucone przez prawo bankowe i nie ma opcji, aby z tego zrezygnować.
Formą zabezpieczenia dla kredytobiorcy jest wpis do hipoteki.

Zalety kredytu pod hipotekę

To z pewnością atrakcyjna alternatywa dla klasycznego kredytu gotówkowego bądź pożyczki oferowanej przez instytucje pozabankowe. Przede wszystkim nie ma konieczności przedstawiania celu przeznaczenia pożyczonych pieniędzy. Co więcej, pożyczka może zostać udzielona na dłuższy czas, a dzięki temu raty comiesięczne automatycznie stają się niższe, więc łatwiej to zobowiązanie spłacić. Również otrzymana kwota będzie zdecydowanie wyższa w porównaniu z tradycyjnym kredytem bądź chwilówką czy pożyczką długoterminową bez zabezpieczenia. Można ponadto liczyć na preferencyjne oprocentowanie.

Podsumujmy zatem:

•    Pożyczka lub kredyt pod hipotekę to zobowiązanie finansowe z dłuższym okresem spłaty pod zastaw nieruchomości albo gruntu;
•    Ubiegać się mogą praktycznie wszyscy dysponujący nieruchomością na własność, w tym również firmy;
•    W przypadku banków są dodatkowe obostrzenia – ich niespełnienie oznacza natomiast odmowę przyznania kredytu;
•    Nie ma konieczności podania celu wzięcia owego zobowiązania;
•    Do uzyskania gotówki potrzeba dowodu osobistego, dokumentu potwierdzającego własność bądź numer księgi wieczystej nieruchomości oraz jej zdjęcia;
•    Umowę pożyczki należy podpisać u notariusza;
•    Nieruchomość nadal pozostaje do dyspozycji;
•    Niespłacenie tego zobowiązania finansowego wiąże się z ryzykiem utraty owej nieruchomości.