Osoby pozbawione możliwości pracy, a tym samym dochodu, nie mają w życiu łatwo. Trudno utrzymać się z zasiłku, kiedy trzeba na bieżąco regulować swoje rachunki i jeszcze mieć środki na codzienne koszty związane z wyżywieniem. Czasami pojawiają się też niespodziewane wydatki. Pomocą w takiej sytuacji mogą się okazać oferty chwilówek z sektora pozabankowego. Okazuje się, że nawet bezrobotni mogą liczyć na pożyczkę.

Brak dochodu a pożyczka

W świetle zapisów prawnych za osobę bezrobotną uznaje się taką, która nie wykonuje żadnych prac zarobkowych, nie ma zatrudnienia i może być zarejestrowana w stosownym urzędzie pracy, właściwym dla miejsca zamieszkania. Tyle teoria, w praktyce często bywa tak, że osoby bezrobotne pracują na czarno, czyli bez umowy. Według statystyk nawet co szósty Polak może w ten sposób osiągać określone dochody. Warto do tej listy dodać studentów, którzy mogą otrzymywać na swój rachunek bankowy wpływy w postaci stypendium czy wsparcia finansowego od rodziców.

W każdym z powyższych przypadków (z wyjątkiem stypendium) trudno jednak przedstawić dowód na to, że te dochody mają miejsce. Ten fakt niekoniecznie jest jakąś uciążliwością na co dzień, jednak problem pojawia się, kiedy potrzeba jakiegoś wsparcia finansowego. Banki w ogóle nie wchodzą w rachubę, więc pozostaje sektor pozabankowy, ale i w tym przypadku nie jest tak łatwo.

Chwilówki dla bezrobotnych szansą na zastrzyk finansowy

Pierwsza rzecz, o której zawsze warto pamiętać – sektor pozabankowy też ma swoje określone wymagania względem potencjalnych pożyczkobiorców. Na piękne oczy nikt pożyczki przecież nie da. Prześledźmy zatem dostępne opcje.

Pierwsza darmowa chwilówka dla nowych klientów

To z pewnością interesująca propozycja, jeżeli potrzeby są niewielkie. Tego typu pożyczki zazwyczaj nie przekraczają kwoty kilkuset złotych. Rzadko się zdarza, żeby ktoś otrzymał więcej niż 1500 zł. Zasady otrzymania są natomiast proste. Należy złożyć wniosek w wybranej firmie pożyczkowej i czekać na jego weryfikację. Dobra wiadomość jest taka, że chwilówki na tak niskie kwoty można czasami otrzymać na dowód. W takiej sytuacji kwestia uzyskiwanych dochodów z tytułu pracy staje się drugorzędna. Zysk jest taki, że do spłaty pozostaje dokładnie tyle, ile wynosi pożyczka, i ani grosza więcej. Darmowe chwilówki rzeczywiście nie są oprocentowane, a za ich przyznanie nie płaci się prowizji. Jedno obostrzenie – oferta jest skierowana wyłącznie do nowych klientów pożyczkodawcy. Nie można też spóźnić się ze spłatą, ponieważ wtedy traci się prawo do promocyjnych warunków.

Pożyczka na wyższą kwotę i z dłuższym okres spłaty

W tym przypadku może być nieco trudniej. O ile chwilówka dla bezrobotnych jest dostępna nawet na dowód, to przy wyższych kwotach sam dokument potwierdzający tożsamość niekoniecznie wystarczy. Na pewno czynnikiem sprzyjającym są czyste bazy, jednak wykazanie jakiegoś dochodu bywa raczej niezbędne. Niektóre firmy pożyczkowe praktykują jeszcze pożyczkę z żyrantem, ale i to rozwiązanie staje się coraz mniej powszechne. Wynika to przede wszystkim z obawy potencjalnych poręczycieli przed odpowiedzialnością za regulację zobowiązania finansowego w razie zaniechania tego przez dłużnika.

Pożyczka prywatna dla bezrobotnych na specjalnych warunkach

Trzecia opcja jest szczególnie warta uwagi, i to z kilku powodów. Przede wszystkim można wnioskować o kwotę w dowolnej wysokości. Dlatego mamy do czynienia zarówno z chwilówkami na krótki czas spłaty, jak i pożyczkami ratalnymi. Ważna kwestia – pożyczkodawcą nie jest firma pożyczkowa, ale prywatny inwestor dysponujący wolnymi środkami. To daje większe możliwości negocjacji, ponieważ konkretne ustalenia są omawiane bezpośrednio pomiędzy pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą. Dzięki temu łatwiej uzyskać naprawdę korzystne warunki zobowiązania.

Co ważne, właśnie pożyczki prywatne najczęściej okazują się optymalnym wyborem dla osób bezrobotnych. Wynika to z prostego faktu – nie ma konieczności udokumentowania osiąganych dochodów. Innymi słowy, prywatnego inwestora nie interesuje, skąd potencjalny pożyczkobiorca weźmie pieniądze na spłatę zobowiązania. Ważne, aby to zrobił zgodnie z harmonogramem. Jednak to nie systematycznie uzyskiwane dochody oraz ich wysokość stanowią zabezpieczenie dla pożyczkodawcy.

W przypadku pożyczek prywatnych zazwyczaj praktykuje się dwie formy takiego zabezpieczenia. Pierwszą z nich jest weksel, czyli papier wartościowy zawierający zobowiązanie jednej ze stron do spłacenia określonej sumy w konkretnym czasie. Druga opcja to wzięcie pożyczki pod zastaw, a może nim być nieruchomość czy też samochód.

Zobowiązania finansowe dla bezrobotnych

Każda z przedstawionych powyżej możliwości dowodzi, że nawet osoba niepracująca jest w stanie uzyskać chwilówkę czy pożyczkę ratalną. Warto tylko wcześniej zapoznać się z warunkami jej udzielenia. Dobrze też sobie uświadomić, że wiele firm z sektora pozabankowego może odrzucić wniosek złożony przez osobę bezrobotną, jeżeli nie ma jakiegoś dodatkowego zabezpieczenia. Zdecydowanie najłatwiej załatwić zatem wszelkie formalności w ramach pożyczki prywatnej.